Raske vesi. Väljusime sellest kõledast...

Väljusime sellest kõledast dermatiinistmete labürindist ja jalutasime lennuväljaga rööbiti kulgeval teel. Väike tsiviillennujaam asus vanas taluhäärberis, mille esine oli asfalteeritud. Tagapool oli paar telliskivist aita, mille kaarustel oli punane kiri: LADU Nr. 1 jne. Külm päike vaatas tõustes läbi raamas kirsiaia, sarnanedes okstel kohruva vaiguga. Lennuväljal käis oma elu. Punased tankimismasinad sõitsid parraste alla. Lennuväljade ümber on alati nukrad pujukapõllud, nii on see Lõunas, Idas ja Läänes. Saladusi ümbritseb alati kõrb. Nagu Timbuktus.
Asukoht teoses
lk 75