Ülejõel, Kassilaiu pealinnas. Teine raamat. Ka Ihastes on...

Ka Ihastes on mets – linnapargiga võrreldes suur ja ilus, kuid see on linnalähedane mets, mida võiks metsapargiks kutsuda, kaugemal asuvad metsad on teistsugused – mille poolest just, seda andis teel arutada, ja nii tundus neile koju saabudes, et polnud seekord linnas veedetud laupäeval suurt midagi viga.