Eesti jõulud Kremlis. Teenistusest Nõukogude sõjaväes...

Teenistusest Nõukogude sõjaväes pääsesid vaid noormehed, kes said 1981. aastal või pikka aega enne seda sisse ülikoolide päevastesse osakondadesse. Tudengina tuli aga neilgi lisaks ülikooliõpingutele läbida sõjaväeline väljaõpe ja teenida välja reservohvitseri pagunid erilistes sõjanduskateedrites, mis tegutsesid pea kõikide kõrgkoolide juures. Lisaks valmistati N. Liidu ülikoolides sõjaks ette ka pea kõiki naistudengeid, kes erialast sõltumata pidid läbima mahuka meditsiiniõe kursuse ja said samuti sõjaväepileti, ilma milleta, välja arvatud erandjuhtudel, polnud ülikooli võimalik lõpetada.

Asukoht teoses