Ellips. Kui Tartu jääb...

Kui Tartu jääb Tallinna vastu seismisel nõrgaks, tahab otsekohe teiseks keskpunktiks saada Kohtla-Järve, Narva või Pärnu. Kui Grenzstein kipub kujunema monopoolseks rahvajuhiks, tekib otsekohe teise keskpunkti vajadus, tekib Tõnisson. Kui Grenzsteini jõud Tõnissoni jõule hakkab alla jääma, tekib Eestimaale, Tallinnasse Konstantin Päts. Kui võimutäiusele pääseb Päts, ahistades Tartut ja Tõnissoni, hakkab Eesti ellips ainukeskmeliseks ringiks redutseeruma. /---/ Siiski vabaduse taastamise algtundidest peale on Tallinn tunduvalt jõulisemalt tõusnud kui Tartu. /---/ Et Tartu on nõrk ja õõnestatakse järjest nõrgemaks, on turismimajanduse elevusest enesetunde tõusu saanud Pärnugi kujutlenud ennast võimaliku vastukeskusena Tallinnale. Tühi lootus. Kui Tartu ei taastu, viitab arengukallak millelegi muule.