Läbi punase öö, V. Eile oli Tartus...

Eile oli Tartus rajooni laulupidu ja rahvakunstiõhtu. Mõistagi olid laulud enamasti praeguse aja vaimlised ja teiste nõukogude rahvaste omasid nende seas mitu. Eesti rahvuslikuks laulupeoks ei saa seda laulupidu nimetada. Sellepärast oli laulupidulisi vähepoole olnud. Rahvuslikult mõtlevad ja tundvad eestlased sellest osa ei võtnud. Rohkesti võttis sellest osa venelasi, aga neile oli see laulupidu veelgi liiga eestiline, peamiselt sellepärast, et laulud kanti ette eesti keeles. Kärkna sovhoosi venelased näiteks, kes ka laulupeost osa võtsid, olid väga pahased, et miks laulupeo kavas venekeelseid laule ei olevat olnud.

Asukoht teoses