Supilinna surmad. Kolla ema Lilli...

Kolla ema Lilli oli ülikooli Botaanikaaia aednik ja vahel tundus talle, et aeda ei peetud üldse teadusuuringute ja studioosuste õppebaasi jaoks, vaid selleks, et suured ninad – rektor, prorektorid, partorgid ja teisedki natšalnikud, kel ülikooliga mingit pistmist polnud – võiksid tulla ning võtta igal ajal sületäite kaupa lilli.
/---/
Kõige rohkem taheti suureõielisi amarülliseid ehk ratsuritähti ja just need kasvasid triiphoones number kolm, mida hooldas Kolla ema.
/---/
Ei läinud amarüllised ainult Kilulinna, neid viidi ka suure kodumaa pealinna. Pandi õhtul Tartut läbivale Moskva rongile, hommikuks olid kohal ja seal ootas must Volga, mis sõidutas Kolla ema kasvatatud kaunidused Kremlisse.
Teosest
lk 340–341