Supilinna surmad. Kahel majal, Marja...

Kahel majal, Marja 10-l ja Marja 8-l, üks elamu ning teine kunagine tall ja tõllakuur, praegu majavalitsuse laoruum, oli üks ühine ilmatu suur hoov.

Marja 10 oli puust, ent veidi pisem Marja 8 omast – see oli kivist, murenevate kollakasvalgete krohvseintega.

Hobused ja troska olid inimestest väärtuslikumad, kuna inimene ainult kulutab, loomad ja rattad aga toovad sisse.
Asukoht teoses
lk 245–246