Jõgi ja jõerahvas. Emajõgi on inimtsivilisatsioonist...

Emajõgi on inimtsivilisatsioonist üsna puutumata, sest jõge on alati ümbritsenud jõesõbralik jõerahvas. Kuigi Holmi saar hävitati ja jõesängi muudeti oluliselt, ning kesklinnas on jõeperv betoneeritud ja jõgi õhku lastud silla rususid ja prügi täis, on jõgi endiselt elus ja orgaaniline.
Asukoht teoses
lk 158