Siis kui süüdatakse laternad. Hall, lösakil pappkatusega...

Hall, lösakil pappkatusega kinohoone hakkas juba sillalt tulles silma. Nagu ema tiiva alla pugenud kanapoeg litsus end otsaseina vastu kahe pisiaknaga erker. Selle laia katuseviilu all varjasid end kolm hobuste seljas olevat vägilast. See oli vene kunstniku maal. Ratsanikud olid vanaaegseis relvis ning turvistes ja vaatasid üpris üleolevalt linna raekoja poole. Erkeri kohale, hoone katusele aga kinnitus keerulise sepise abil lipuvarras, kust hetkel küll lipp puudus. Kaugemal kerkis katuseharja kohal neljakandiline kinosaali õhukorsten. Peenike plekist ahjukorsten sirutas end nagu häbenedes hoopis katuseräästa ääre alt välja. Kino ukseesisel laius mitmeastmeline puutrepp. Kahel pool ust rippusid seinal suhteliselt väikesed reklaamtahvlid.
/---/
Esimene kaldateest paremale kulgev tänav kandis Holmi tänava nime. Madalad majakesed seisid üksteise kõrval ridamisi ja eristusid peaaegu vaid voodrilaudade värvuse poolest. Ainult üks hoone vasakul, otse tänava alguses, äratas oma erinevuse ja isegi suursugususega nende lobudikkude hulgas tähelepanu. See oli punase telliskatusega kolmekorruseline valge ehisviiluga hoone, mille kõrgest katusest ridamisi ehitatud uugid nagu mingi hiiglase punnsilmad jõe poole uudistasid. Paljude, korruste kaupa ridamisi asuvate akende, kelpkatuse ja sellest väljuva laia viilülikuga pidi see ehitis tahes tahtmata kõrvalolevate madalate majade naabruses igale möödujale silma hakkama. Hoonet eraldas Kalda tänavast suhteliselt madal tellistest müür. Siit kõrgelt jalgteelt vaatajale suutis see vaevalt varjata tagapool asuvaid juurdeehitusi. Nende kahe hoone vahel kerkis kõrge tulemüür. Sinise taeva taustal näisid valged korstnad nagu kured, kes sinna puhkama olid laskunud. Ülakorruse aknad pilgutasid päikesesäras oma klaassilmi, allpool hoidsid maja ligi mingid kuurid või muud panipaikadeks ehitatud madalad tõrvapapiga kaetud katused, mis oleks nagu häbenenud oma olemasolu sellise kauni maja läheduses.

Et see tähelepanuväärne hoone oli kunagi olnud kuulus koolimaja, sellest sai Valdo alles palju hiljem teada.

Asukoht teoses