Tartu Meditisiinilise Keskkooli eesotsas 1945. Varsti tehti mulle...

Varsti tehti mulle ettepanek asuda juhatama Tartu Meditsiinilist Keskkooli. Võtsin selle pakkumise vastu, kuid pärast olin hädas, sest sidusin end niimoodi täitevkomiteega. Kool oli ette nähtud 300 õpilasele: õdede, velskrite, ämmaemandate ja laborantide osakondadega.
/---/
Kantselei asus Veski tänaval, Eesti korpuse tagavarapataljoni barakk-kasarmu vastas (dr. Kaljundi oli seal arstiks) Baeri majas. Seal toimus osaliselt ka õppetöö.
/---/
Lõuna- ja õhtusööki sõin Medkeskkoolis, kuna kaardisüsteemi alusel sain kuus ¾ kilo vorsti, 1 kg võid, veel anti leiba, krabikonserve (!!), kruupe jne. Peale selle olid veel kupongid jalatsitele ja riidekaubale.
/---/
Internaadi jaoks saime ruumid Sanitaar-haridusmajas Pepleri tänaval ja ühe korruse Väärsi majas Era tänaval.
/---/
Teine internaadi koht oli reserveeritud koolile Tähtvere tänaval majas nr. 4. See oli neljakordne kivimaja, sissekäik Kingissepa tänavalt ja vististi internaat Kingissepa tänaval, kus praegu asuvad TRÜ vene naisüliõpilased.