Jääkuppel. Sealne jõeäärgi kutsus...

Sealne jõeäärgi kutsus jalutama. Kuni ta sai kord teada, et tegelikult seisid kõik need jõeäärsed majad omal ajal pehmesse jõeäärsesse pinnasesse rammitud palkidel, parvetaolistel alustel. Et ülikooli peahoonegi, milles ta ise liikus, arhitekt Krause loodud ehitis, seisis samasugusel parvetaolisel moodustisel. Alusel, mis ei võinud siiski alatiseks niimoodi püsima jääda. Nii et seegi liikumatus oli näiline... Kas ei hakka need alused kord viltu kalduma, üht serva pidi pehmesse pinnasesse vajuma...

Asukoht teoses