Märkmeid ja mõtisklusi 50. aasta puhul. Ühelgi juhul ei...

Ühelgi juhul ei tundu olevat tõsi, et sellest on juba oma paarkümmend aastat ja rohkem, kui Heiti Talvik resideeris Tuglaste väikese maja väikeses ärklitoas Tallinna tänaval. Kus linnas? Emajõe Ateenas loomulikult, Talviku-taolisi ei saa võrsuda mujal kui vaimseis keskustes. Igatahes, Talvik mitte ei "elanud" ega "elutsenud" ega ammugi mitte ei "elunenud" seal, vaid sobivaim on just öelda: resideeris.
Asukoht teoses
lk 219