Ühe seenevana elupäevad. Õnnelike juhuste mängukanniks...

Õnnelike juhuste mängukanniks sai instituudi uue maja ehitamise alustamine.

Aia (Vanemuise) tn. 21 maja ehitati kohe pärast sõja lõppu saksa sõjavangide poolt ja sellesse asus Tartu ehitustrusti administratiivosa. ZBI, nagu teisedki akadeemia asutused, asus Riia ja Võru tänavate nurgal, kunagises Kaitseliidu, siis ENSV Teaduste Akadeemia ja hilisemas EPA majas. Kui 1952. aastal asutati Tartu oblast (Eestis oli poole aasta jooksul kolm oblastit), tuli sellest õige kiiresti lahkuda. ZBI-le pakuti mitut hoonet, üks viletsam kui teine.

Aia tn. 21 oli neist vastuvõetavaim, sinna tuligi peatselt üle kolida ZBI-l ning meie akadeemia Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudil, kes sai majast pisut üle poole.
Teosest