Mälestused, IV. Uues Pälsoni ühiselamus...

Uues Pälsoni ühiselamus (kus filoloogid elasid) olid pikad koridorid tubadega kahel pool nagu vanglas või haiglas. /---/ Koridoride keskosas oli pehme mööbliga istumisnurk. Neis ja esimese korruse fuajees aeti juttu ja tehti suitsu. Külalised pidid end valvelauas registreerima, aga sellest ei peetud kuigi rangelt kinni, vähemalt päeva ajal mitte. Valvelauas istusid külakorda intrielanikud ise ja enamik tudengeid tundis üksteist nägupidi.
/---/
Uue Pälsoni esimesel korrusel oli väike alkoholivaba puhvet. Üks meestudeng käis ühika taga muruplatsil aeg-ajalt kuuli tõukamas. Ei tea, milleks. (Mina kui kah-kuulitõukaja ei tundnud temaga erilist hingesugulust.)