Mälestused, IV. Kuigi ühiselamutes oli...

Kuigi ühiselamutes oli alkoholi tarvitamine keelatud, vaadati sellele läbi sõrmede, välja arvatud siis, kui asi väga tõsiseks läks. Ainult vist paaril korral oli keegi joomise pärast ühikast lennanud. Vilgas seltsielu käis eeskätt Pälsoni (nüüdses Pepleri) vanas intris, kus teiste hulgas elasid ajaloolased, aga ka üle tee „uues Pällis“ filoloogide man toimus üht-teist. Muidugi mitte kõikjal, enamus asukaid elas ontlikult, aga mõned toad olid tuntud, kuna seal võis alati „midagi juhtuda“. Suured joodikud olid enamasti lõbusad tegelased ja üle intri kuulsad. Taksoviina järel käimine oli tavaline asi, seda enam, et taksopark asus siinsamas lähedal, Riia maanteel. Olgu korratud, et meie kursusel, mõni erand välja arvatud, joodi väga vähe.

Asukoht teoses