Inimesed minu elus. Tartu ülikoolis õppimine...

Tartu ülikoolis õppimine oli tasuline. Sisseastumiseksameid ei olnud – nõuti ainult gümnaasiumi lõputunnistuse esitamist. Palju aitas üliõpilasi vene üldsus: korraldati heategevusõhtuid, koguti raha. Ülikool vabastas maksust ainult need, kes õppisid väga hästi.
Suur tähtsus oli Vene Üliõpilaste Ühingul, kus olid organiseeritud tasuta lõunad. See aitas palju: rahaliselt heal järjel olijaid peaaegu ei olnud, stipendiume said väga vähesed, ühiselamud puudusid – tuli üürida tuba.
Paralleelselt eksisteerisid vene korporatsioonid – Slavia, Aeterna, vähe aega Boeteia. Oli isegi naiskorporatsioon Sororitas Oriens, asutatud tädi Zina poolt. Kuid korporatsioonid oma saksa harjumustega, kahevõitluste ja pummeldamistega olid vene karakterile kuidagi võõrad ega jätnud jälgi. Ent Vene Üliõpilaste Ühing jättis!

Asukoht teoses