Seitsmes. Või see Lille...

Või see Lille ja Kalevi tänava nurgal paiknenud terrassiline, paekivist müüridega Bernakoffi alpiinum, mis teda vastupandamatult korrastama tõmbas ja mida ta lapsepõlvesõbra Aini (kelle juures Eik aastakümneid hiljem noid loomaaia-Turovski mõtlema- ja judisemapanevaid joonistusi nägi) ning teiste koolikaaslastega, elagu nad kõik kaua-kaua, oligi umbrohust puhastamas ja ümber ladumas käinud, et kas polnud ka see kuidagiviisi näiteks Nutumüüriga seotud?

Asukoht teoses
lk 69