Tartu õpetajaid õpilase nägemuses. Kool paiknes Näituse...

Kool paiknes Näituse tänaval kivimajas (nr. 20) ja sellega ühendatud puumajas (nr. 22). Kivihoone ülakorrusel elas osa õpetajaid ja seal oli ka maalt tulnud õpilaste internaat, mida hooldasid füüsikaõpetaja Felix Martma ja eesti keele õpetaja Arne Siibak. Nende tänava-äärsete hoonete taga oli puukuur, kooli staadion ja varemetes punane tellismaja. Kooliaed paiknes paarsada meetrit eemal Taara puiestee ääres. Kooli lähedal töötas magushaput lõhna levitav viksivabrik, millest tegin joonestustunnis täpse skeemi, mis on tänini säilinud koos nõukogude korra sümboli – viisnurga – kujutisega.

Tartu 6. Keskkool oli 1950. a. veel poistekool ja alles 6-aastane. See õppeasutus oli asutatud 1. novembril 1944. a., kui sinna pärast sõda asusid õppima 305 noormeest. Enne seda – Eesti iseseisvusperioodil ja II maailmasõja ajal – oli siin Tartu 16. algkool. Veel varem – enne I maailmasõda – paiknes Näituse tänava koolihoonetes Rostovtsevi eraülikool.
/---/
Näituse tn. 22 asunud puidust endine koolimaja põles 1980. aastate lõpus maha, Näituse tn. 24 allesjäänud kivimaja restaureeriti 1990. aastatel ja siia paigutati TÜ Iuridicum.

Asukoht teoses