Talutarest Tartusse. Iga aasta augustikuus...

Iga aasta augustikuus oli Tartus Peterburi tänaval suur saksa põllutöönäitus ehk Ausstellung, nagu teda tookord nimetati. Sisseminek maksis pühapäeval 20 kop. Seal käisime ja vaatlesime ilusaid hobuseid, kariloomi ja kõike muud, mis näha oli. Sajandi lõpul hakkas Jaan Tõnisson eesti põllutöönäitust organiseerima. Mäletan ühte niisugust Jaama tänaval Taara seltsi aias. Seal pidas Sangaste krahv Berg eestikeelse kõne. Nagu teada, kadus saksa näitus peagi ja jäi järele ainult eesti näitus.

Igal sügispoolsel suvel oli „Vanemuises“ aiapidu. See oli suureks sündmuseks kogu Tartu eesti elanikkonnale, eriti ka koolipoistele. Seal oli mitmesuguseid veidraid asju näha, nagu libeda tulba otsa ronimine, raskete pommide tõstmine, maadlemine, laul, mäng ja õhtul näitemäng, mis kõik noori vägagi huvitas. Ka muidu käidi mõnikord pühapäeva õhtul „Vanemuises“ mõnda laulumängu vaatamas. Eriti armastatud oli „Udumäe kuningas“. Näitelava valgustati mitmesuguse värvilise valgusega, mis siis nii ilus ja kena paistis olevat.