Tartu Ülikool rahvusülikooliks. Tartu kui ülikoolilinna...

Tartu kui ülikoolilinna püsimise eelduseks on andekamate noorte ligipääs õpingutele. Õppetoetuste ja stipendiumide kättesaadavusel ei oli siin sugugi väike osa.
Erinevalt Tallinnast on Tartule tõepoolest iseloomulik, et üliõpilased ei ela enamasti kodus, vaid peavad oma eluolu ainelise külje lahendamiseks tihti kaunis suurt vaeva nägema – korteri või ühikatoa üürimine ja elukondlikud kulutused nõuavad küllaltki suuri väljaminekuid.
Tartusse tullakse, kui vajalikke kulusid on võimalik teha. Seetõttu on õppetoetuste roll Tartu kui ülikoolilinna edenemisel palju suurem kui pealinnas.
Asukoht teoses