Tartu ülikool. Tartu ülikool on...

Tartu ülikool on olnud sageli vänge poliitilise propaganda asutuseks. Parroti ülikool tõi balti-saksa vaimu teadusetemplisse. Ülikool seisis siiski võrdlemisi kõrgel, sest et balti vaimust vaba tolleaegne Saksamaa oma kõrge vaimlise tasapinnaga selle tasapinna kandjaid Tartu ülikooli läkitas balti masendava vaimu tõrjeks.

Budilovitši ülikool tegi vene propagandat jultunult, küsimata esitajate teaduslikust tasapinnast, nende teaduslikust meelsusest.

Peeter Põllu ülikool sünnib rasketel oludel, kus meie elu käskivalt elupraktilisuse ülesandeid ülikoolilt nõuab ja inimkondlik tõde kõrvalrööbastel paremat aega peab ootama.
Usume, et tal korda läheb kõikide teaduste peaala: m õ t t e t e a d u s t  ja  l o o d u s t e a d u s t ülikoolis tarvilisele kõrgusele seada ja nende kaudu teaduslikku tõde harida.