Kohtutele ja erainimestele. Jüripäeval 1983. sõitsin...