Minu elu- ja mõttevarast. Tartu ülikooli usuteaduskonnas...

Tartu ülikooli usuteaduskonnas oli olnud võimalik õppida ja uurida heebrea, arami, süüria, araabia ja pärsia keelt, mis Moskvas ja eriti Leningradis olid ametlikult ülikooli orientalistikateaduskonna õppekavas ning Teaduste Akadeemias oli selleks isegi suur instituut. See polnud Tartu ülikooli sovetiseerijaile tähtis. Hävitustööd tegid Tartu eesti soost haritlased. Auväärt Tartu ülikool muutus provintslikuks ega ole sellest hoobist kosunud tänapäevani.

Asukoht teoses