Mälestused, I. Esimene Eesti pealinn...

Esimene Eesti pealinn oli Võru; sealt saatis Kreutzwald Eesti rahvale Kalevipoja. Võrust ilmus esimene sõnum Eesti rahvale: ka meie oleme, sest meil on rahva eepos. Teise pealinna lõi Jannsen Pärnu. Pärnust saadeti teine sõnum Eesti rahvale: meil on ajaleht, me tahame kultuuriliste rahvaste väärilised olla. Pärnust tõi Jannsen pealinna Tartu ja pani kauemaks ajaks sellele aluse. Ka Jannseni järeltulijad jätkasid Eesti pealinna Tartus. Tema ilusam ehe oli Koidula. Ainult lühikeseks ajaks viis Jakobson Eesti pealinna Viljandi, kust ta uuesti Tartu tagasi käändus ja Jaan Tõnissoniga edasi elas. Ainult Tallinn magas.

Asukoht teoses