Kihva Värdi elu ja seiklused, II. See oli nukker...

See oli nukker sügis. Sõda oli toonud Tartule suuri purustusi. Kaks tuhat maja oli saanud suuremal või vähemal määral kannatada. Koolides polnud võimalik alustada õppetööd. Tartust oli küüditatud ligi kuussada inimest, nende seas ka palju koolmeistreid. Poliitilistel põhjustel oli arreteeritud ligi viissada linnakodanikku. Üldse tõi bolševike lühike valitsemisaeg linnale inimkaotusi üle kahe tuhande tööka ja lugupeetud linnakodaniku näol.

Linnavalitsus tegeles linna uurimise ja ülesehitamise probleemidega. Alustas tegevust linnauurimise toimkond. Kuna kooliõpetajad olid palgal, tööd neil aga polnud, said õpetajad ülesande kindlaks teha mürskude langemiskohad. Minule kui kahurväelasele tehti ülesandeks kolleegide juhendamine ja mürskude langemiskohtade kaardistamine. See suur töö tehti õpetajate jõul kiiresti ära ja pälvis linnakodanike tähelepanu.

Asukoht teoses