Eesti ülikool Tartus. Surnuaia kiriku juures...

Surnuaia kiriku juures ja praeguse ülikooli peahoone asemel olekust annavad tõendust hulgalised inimluud, mis kaevamisel välja tulevad. Seda võis näha veel 1930. a. suvel, kui Jakobi tänava alal üht torustiku kraavi lahti võeti. Sedasama kinnitab ka anatoomikumi kohal Toomiorus olev telliskivist matuse monumendike eesti, saksa, vene ja ladina keeles järgmiselt: „Siin hengwa mitme maije rahwa luid – Tarto liin matt neid oma Maria kiriko mann. XIII:nest saast XVIII saa aastate saadik. Neide hawwade pääle ehit Aleksander selle wastse Tarkuse (muusade) templi. Seda kotust anti neil luijedel hengamiseks. M.D.CCCVI:mal aastal ianikul“.
Asukoht teoses