Eesti ülikool Tartus. Prof. Georg Fr. Parrot...

Prof. Georg Fr. Parrot oli sünnilt prantslane ning omapärasemaid mehi ülikooli algaastail. Tema kui primo rectori universitatis Dorpatensis 1802–1813 pronksist näoreljeef ehib praegugi puust n.n. Ingli silla lõunapoolset külge, mille alt, Lossi tänavat pidi, üles minnes näeme silla teisel küljel kullatud tähtedel lihtsat lauset: „Otium reficit vires“. Viitab see Toomimäele nagu miski „otiumile“ või on tahetud sellega midagi muud tähendada? Ei tea.

Teosest