Eesti ülikool Tartus. Nagu ülikooli või...

Nagu ülikooli või akadeemilise kohtu tegevuse kirjeldusest ja mujalt näha, olid üliõpilaste „vägitöödeks“ peamiselt järgnevad lood: alalised kahevõitlused või duellid „au“ kaitseks, mis muidu iseenesest olid kõvasti keelatud ja mis tihti ühe duellandi surmaga lõppesid; eraisikutele ja isegi garnisoni sõjaväelastele tänaval kallale tungimised, kaklused ja peksmised, mille juures tihti tarvitusele võeti „kuulsad knotenstockid“; korduvad akendepurustamised nende isikute korteritel, kes millegipärast tudengite viha alla olid sattunud. Selles ei tehtud erandit isegi rektori, professorite, linnapea ja teiste ametikandjate korteritele. Meeletud joomingud ja prassingud, sellele järgnevate tülide ja kaklustega ning laskeriistade paugutamisega tänavatel. Toomimäele istutatud puude ja põõsaste purustamised ja rikkumised. Kaardimängud, sellest ja joomingutest tekkivad võlad ning mitmesugused korra- ja kõlblusevastased elu- ja teguviisid, mida kõiki loendada pole võimalik.
Asukoht teoses