Menning. Näidend kolmes vaatuses. Kujutlege aga, et...

Kujutlege aga, et olete Taaralinnas aastal 1906. Rahulik linn. Suurt ruttu ei näi kellelgi olevat, väljaarvatud need jalgrattamehed, kelle kohta vanemad inimesed ütlevad, et ei tea küll kuhu see tehnika areng ja kihutamine kord välja viib. Rahvusvaheline linn – muidugi ülikooli tõttu. Venelased, grusiinlased, poolakad, armeenlased... Sakslasi muidugi kah, aga neid lasi palju jalga kui Tsaar vene keele maksma pani ja Universitas Dorpatensise Universitas Jurjeviensiseks ristis. Eestlasi on ülikoolis veel vähe. Ikka rohkem vene värk. Aga meil on Kirjameeste Selts, uus „Vanemuine“, „Postimees“ ja Lõuna-Eesti talupoegade kroonimata kuningas Jaan Tõnisson.

Nüüd räägitakse aga eriti Karl Menningust, kes on nimetatud „Vanemuise“ valitsejaks.
Teosest