Gratis. Tartus rabas teda...

Tartus rabas teda hoopis see, mis ammustel õpingupäevadel oli tundunud iseenesestmõistetavana, jah, ülikoolilinnas olid „võrreldamatult suuremad võimalused“ näha hingestatud nägusid. See hingestatus oli isegi hallipäistel õppejõududel, tudengitest rääkimata…

Teosest
lk 181