Tartu Eesti vallakooliõpetajate (Hollmanni) seminar. Seminari kursus oli...

Seminari kursus oli kaheaastane, kusjuures iga aasta 12 kasvandikku pidi seminari lõpetama ja 12 uut vastu võetama. Aastate jooksul oli see vahekord muutunud enneaega väljaastumiste ja -heitmiste läbi. Viimasel ajal oli ühes klassis 16 ja teises 8 kasvandikku. Ehk seminari kursus küll lühike, siiski suudeti seal õppeained ligikaudu keskkoolide õppekavale vastavalt läbi võtta, muidugi lühendatult, ilma peensustesse tungimata ja ilma vanade keeldeta. Elus on mul tihti kokkupuutumisi olnud teiste seminaride kasvandikkudega ja ma ei ole mitte märganud, et ma vähem ettevalmistatud oleksin olnud, eriti õpetamises. Selle peale pandi seminaris pearõhk ja aasta jooksul tuli seminaristil hulk (umbes 100) tundi õpetajate kontrolli all anda. See kasvatas oskust ja vilumust.

Seminari kursuse lõpetajaile korraldati iga aasta juunikuu alul lõpueksamid.