Toobripühadel partei ja valitsuse vastu. Tartu Ülikooli raamatukogus...

Tartu Ülikooli raamatukogus avaldati suureformaadilise raamatu kujulist käsitsi kirjutatud ja sageli ka illustreeritud seinalehte.

Üldjuhul olid teemaks kohalikud sündmused, kuid suurte riiklike tähtpäevade puhul ei pääsenud me ka „poliitjuhtkirjadest“. Nii tähtsa teema kajastuse vaatas üle ka direktor.

Ühes sellises kirjutises seisis fraas „tänutundes partei ja valitsuse vastu“. Direktor sekkus ja nõudis kindlalt ümbertegemist, sest partei ja valitsuse VASTU ei saa ega tohi kellelgi midagi olla. Õnnetud toimetajad püüdsid küll selgitada, et grammatika nõuab just sellist sõnastust, aga grammatika siin ei aidanud ja tekst parandati „tänutundes partei ja valitsuse eest“!

Teisel korral oli sobimatult poolitatud sõna „oktoobripühad“ ning nimelt nii, et rea lõppu jäi silp „ok-“ ja järgmine rida algas sõnaga „toobripühad“.

„No mis toobripühad?! Kohe olgu viga parandatud!“ kõlas käsk. Ja eks parandatigi, kuigi kolleeg Ida Noppel väitis, et toobripühad need just ongi – tema saab tuua tuppa suure toobri, milles pesta oma viie lapse rõivaid! Sõna jäi meie keelepruuki tükiks ajaks.

Asukoht teoses