Individualism individualismi ajastul. Heinsaar redutab küll...