Peatükke eesti rahva esoteerilisest ajaloost. Kuid mingil juhul...

Kuid mingil juhul ei saa jätta mainimata üht teist eestlastele olulist kirikut, millest on juba juttu olnud – nimelt Tartu Toomkirikut. Peale muude sarnasuste ühendab nii Tartu kui Pariisi kirikuid juba nimetatud tornide puudumine. Tartu Toomkiriku tornidest ei ole ametlik ajalugu suutnud või söandanud midagi kindlat väita, kuid esoteerikutele on ammu teada, et neid torne pole kunagi olnudki: Tartu Toom jäi samamoodi töntsiks kui Pariisi Notre-Dame. Miks, võite küsida. Vastuse saame, kui teame rohkem templirüütlite salaplaanist ja selle läbikukkumisest, milles on loomulikult oma osa kukkureestlastel ja ilmatarkadel.
/---/
Kuna, nagu nimetasime, magab Tartu Toomemäe all üks jumal, veidi väiksem jumal magab ka Cité saare all – neid on näiteks ninast kõditades võimalik nihelema ja end pöörama panna. Nii Pariisis tehtigi ja tulemus on teada: Jumalaema kiriku tornide ehitamine tuli katki jätta, sest kirik ilmutas ohtlikke vajumise märke. Sama juhtus ka Tartu Toomkirikuga, kuigi ametlikus ajaloos ei ole sellest senini veel kirjutatud. Jätkub hämamine Toome varemete ümber, kuigi mõned asjaolud peaksid tuttavad olema isegi meie kukkureestlaste saladustesse pühendamata ajaloolastele.

Asukoht teoses
lk 305