Eesti teater algaastail. Jannseni kodu lihtsas...

Jannseni kodu lihtsas pruunis puumajakeses oli „kahtlemata esimene eesti „salong“, kui seda prantsuse mõistet üldse usaldame üle kanda eesti lihtsatesse oludesse... Kõik nimed, mil miskisugune kõla on Eesti noores hariduselus, võis leida selle kodu võõrasteraamatust, nende lisaks hulk nimesid väljastpoolt kodumaa piire.“ Seal istusid sageli vestmas ja nõu pidamas Jakob Hurt, Carl Robert Jakobson, Adu Reinvald, Rudolf Kallas, Jaan Bergmann, Mathias Johann Eisen, Karl August Hermann, Johannes Kerg, Martin Lipp, veel mitmeid üliõpilasi, ametnikke ja kooliõpetajaid. Seal käisid külalistena laulupidu ajal 1869. aasta suvel ka professor Julius Krohn ja ungari professor Paul Hunfalvy. Hea perekonnakülalisena viibis sageli akadeemik Ferdinand Johann Wiedemann. Sinna sõitsid kokku maamehed, kellel oli kodukülade hariduslikke muresid lahendada Jannseniga kui ajakirjanikuga. Seal käis ka suur Võru laulik Kreutzwald, innustatud Koidulast kui luuletajast ja inimesest, kellega tal oli ühiseid vaimseid arusaamisi.

/---/

Lisaks ülaltoodule on teada, et Jannsenite kodu polnud suur kaheksaliikmelise perekonna jaoks, kuid mõningad mugavused külaliste vastuvõtuks leidusid seal siiski – eriti suvel, kui armastati veeta aega nägusas aias purskkaevu ääres, või istuda suure tamme ja lõhmuse varjus lehtlas, või klaasrõdul, mida piiras metsviinapuu.

Asukoht teoses