Hirm ja võõraviha sõjajärgses Tartus. 1945. aastaks oli...

1945. aastaks oli enamik Tartu purustamata tööstuskäitisi käiku lastud. Linnatänavad puhastati pommitamise rusudest elanikkonna kohustuslike „pühapäevakute” korraldamise abil. 1947. aastaks hakkas linnaelu normaliseeruma. Toidu normimine lõpetati 1947. aasta lõpuks, kuid toiduvarude nappus põhjustas hiigelsabasid. Turult võis saada kõike. Maainimesi sundis aktiivselt turul kauplema 1947. aastal kehtestatud kõrge talupidamismaks. Sama aasta lõpul hävitas üleriigiline rahareform kõik inimeste säästud. 10 rubla vastu anti 1 uus rubla, kusjuures kõik hinnad jäid samaks. Tarbekaupade puudus linnarahva hulgas oli kasvanud ääretult suureks. Ilmekaid tõendeid sellest võib leida näiteks 1947. aasta „Postimehe” kuulutustelehekülgedelt. 1948. aastast hakkas kauplustes vähehaaval taas müügile tulema riideid ja jalanõusid.
Asukoht teoses