Vabanemine. V. Kiisler jutustas meile...

V. Kiisler jutustas meile ka tankitõrjekraavist täpsemalt. Ta ütles, et see kulges poolteise kilomeetri pikkuselt Ropka ja Variku vahel. Aastal 1941 panid fašistid ja nende käsilased seal toime massilisi tapmisi. Rahva arvestuse järgi olevat tankitõrjekraavis hukatud kümne tuhande inimese ümber. Hukatavaid veetud kohale pesuväel, käed selja taha seotud. Mahalaskmise ajal pandud liikumine maanteel seisma kilomeetri kauguselt mõlemal pool kraavi. Kuid laske olnud siiski kuulda.

„1941. aasta talvel nägin ma ise areteeritute kohalevedamist omnibussiga,” ütles Valentin. Ta teadis ka kinnitada, et laibad aeti algul mulla alla, kuid „läinud talvel lasti nende luud jälle välja kaevata ja põletati ära”.

Teosest
lk 83–84