Lood unustatud Tartust. Sõjaväelennuvälja hakati Raadile...

Sõjaväelennuvälja hakati Raadile rajama tegelikult juba Esimese maailmasõja eel. Nõukogude ajal saavutas see aga maksimummõõtmed. 1950. aastatel kujunes sellest strateegilise tähtsusega kaugpommitajate lennuväli. Seal hoiti ka tuumarelva. Tartust sai välismaalastele suletud linn. Lennuvälja territooriumi laiendati oluliselt, sellest sai üks Ida-Euroopa suuremaid sõjaväelennuvälju.
Asukoht teoses