Lood unustatud Tartust. Just Maarja kirikus...

Just Maarja kirikus peeti 1869. aastal esimese üldlaulupeo peaproov, just selle kiriku juurest kulges Toome poole laulupeo rongkäik.
/---/
Nii on Maarja kirik saatusekaaslane paarsada meetrit eemal asuva Eesti Üliõpilaste Seltsi majaga, mille saali samuti okupatsiooniaastatel ülikooli võimlana kasutati.
Asukoht teoses