Lõvilüpsjad ja lillekasvatajad. Kuigi elasin erakorteris...

Kuigi elasin erakorteris, jõlkusin õhtuti sageli III kooli internaadis, mis siis asus Jakobi mäel pärastise Tartu lastekunstikooli hoones, mis oli varem kuulunud korp! Fraternitas Liviensisele ja see oli maja ostnud kuulsalt psühhiaatriaprofessorilt Tšižilt. 1955. aasta sügisel viidi meie internaat üle ülikooli Vana Tiigi ühiselamu B-korpuse kolmandale korrusele ja ka mina läksin siis internaati, kus ma varem polnud kunagi olnud. /---/ Poistele kuulus seal kaks tuba, nooremad esimeses, vanemad tagumises toas. /---/

III keskkoolis käisid peamiselt maakoolidest tulnud, seetõttu oli õpilaste vahekord sõbralikum kui näiteks puhtakujulises poistekoolis nagu I keskkool, kus ma olin klassi kõige noorem ja nõrgem ning pidin noorte isaste tärkavate instinktide all kannatama.

Asukoht teoses