Priius kallis anne, taeva kingitus. Ainus enne sõda...

Ainus enne sõda püstitatud monument kõigile Vabadussõjas langenutele ja ühtlasi Vabadusele, oli meie rahvast üldistav rahvuseepose kangelase Kalevipoja kuju Tartus Emajõe ääres. Punavõim võttis selle maha ja nüüd on see endisel kujul taastatud. Kahjuks ei püstitatud ega taastatud seda sellise jõulise skulptuurigrupina, nagu Adamson seda kavandanud oli ja seetõttu on ka sellele monumendile siiski jäänud ainult lokaalne tähtsus.

Asukoht teoses