Tartlaste meenutusi ajas. Ülikooli komsomolikomitee algatusel...

Ülikooli komsomolikomitee algatusel oli hakatud välja andma Kristjan Jaak Petersoni kirjandusauhinda, mis kummalisel kombel leidis esialgu kõigi kooskõlastajate heakskiidu ja selle esimeseks laureaadiks sai Friedebert Tuglas. Kahjuks jäi aga rahvakirjanik selle auhinna esimeseks ja viimaseks laureaadiks. /---/

Küllap oli seegi võimalikuks ajendiks, et Tartusse rajatavate monumentide nimekirja sattus ka Kr. J. Petersoni mälestussammas Toomemäel. Üsna loogilise jätkuna pakuti selle skulptuuri tegemist Jaak Soansile. /---/

Viimastel kümnenditel on Tartusse püstitatud rõõmustavalt palju uusi ja omanäolisi mälestusmärke: kirjanike monumendid mõlemal pool Emajõge kaldapealsetel haljasaladel, väga hästi ilmestavad Tartu kui vaimulinna rolli Juri Lotmani, Karl Menningu, Eduard Tubina, Peeter Põllu jt tegevust jäädvustavad skulptuurid. /---/

Võib-olla vääriks kaalumist ka Tartu skulptorite koolkonna – Anton Starkopfist tänaste meistriteni – mälestuse jäädvustamine skulptuuri väikevormide pargina mõnes Tartu looduskaunis kohas.
Asukoht teoses