Tartlaste meenutusi ajas. Tartu Kalakombinaat alustas...

Tartu Kalakombinaat alustas tegevust arvatavasti 1940. aasta lõpul endise Eesti Kalurite Keskuse Tartu harukontori baasil. Kombinaat töötas kuni sõja alguseni 1941. aastal, kuid paraku hävisid sõjategevuse tõttu 1944. aastal täielikult kombinaadi kontor kui ka kala vastuvõtu- ja töötlemistsehhid Kalevi ja Soola tänava rajoonis.

Pärast sõda alustas Tartu Kalakombinaat uuesti tööd 1944. aasta septembri lõpus esialgse asukohaga Tartus Tiigi 61 (jahu- ja leivakombinaadi) ruumides. Sama aasta novembris viidi kombinaadi kontor üle Kastani 183 lihakombinaadile, hiljem aga külmhoonele kuulunud hoonesse.
Asukoht teoses