Tartlaste meenutusi ajas. Tartu inseneride seas...

Tartu inseneride seas laienes koostöö pidevalt ning peagi otsustati moodustada eraldiseisev Tartu Inseneride Klubi. /---/

Tartu Inseneride Maja Veski tänav 2 soodustas sidemeid ka teiste erialade esindajatega. Inseneride klubis korraldati ümarlaudasid, kohviõhtuid jne. /---/

Peagi selgus, et ruumid jäävad inseneridele kitsaks, mistõttu asuti projekteerima juurdeehitustki. Valminud kõrvalhoone uueks kasutajaks sai aga Tartu Linna Volikogu.
Asukoht teoses