Tartlaste meenutusi ajas. Esmakursuslaste suvetöölaager tegutses...

Esmakursuslaste suvetöölaager tegutses ka linna heakorratöödel. Mitmel kevadel hooldati hoogtööpäevakute korras Toomemäe parki ja ehkki Jaan Eilarti juhendamisel tehtu võib-olla praeguste arboristide juhtmõtetele väga täpselt ei vasta, oli puudele ja pargile suurema elujõu andmise kõrval oluline tõdemus, et Toomemägi on linna maa-alana samaväärselt oluline ka ülikooli ja üliõpilaste jaoks. /---/

Anne elurajooni ehitustandrilt vedasime kohale keskmise suurusega kivi, millele raiuti tekst: „Siia rajatakse Tartu teadlaste aumüür.” Pretensioonika lubadusega kivi pandi Toomemäe veerule paika. /---/

Seega suretati idee juba eos. Selline „panoptikum” Tartu linnasüdames olnuks aga omalaadne ja tähelepanuväärne teaduslinna tähis.
Asukoht teoses