Magushapud heietused. Akadeemik alustas vestlust...

Akadeemik alustas vestlust ise. Ta rääkis Tartu linnast. Sellest, et Tartu on tema meelest elamiseks paras linn, siin pole midagi liiga kaugel või kättesaamatu.
/---/
Kui Lotman meie seast lahkus ja teda saadeti viimsele teekonnale, ei peetud kõnesid. Lahkunu palvel ei räägitud ühtegi sõna.

Asukoht teoses
lk 330–331