Kohtumine Maarjaga. Tartus oli rahulik...

Tartus oli rahulik ja hea. Tartu tormilistest sündmustest olime eemal, hommikust õhtuni loengutel. Muutusi väljendasid vaid õppejõudude juhendavad märkused: kodanliku perioodi kirjandust käsitledes ärgem rõhutagem kodanlikku, vaid rohkem kirjandust, ja muud sellised vabadusi lubavad suunised. Vene keelega oli harjumatult kerge. Noored õppejõud näisid lausa imestavat, kui me üldse suu lahti tegime.

Kui vajad kohta, mis ei tüüta, hirmuta ega väsita, siis on see ülikooli raamatukogu.

Asukoht teoses
lk 80