Oli kord... Kool asus nüüd...

Kool asus nüüd kolmes majas, varem oli ta koguni viies majas olnud. Klassiruumid olid vahel kitsad ja pimedavõitu, aga see ei takistanud õpetamist ega õppimist. Muidugi puudusid riieteruumid, aga palitud ning mütsid võisid ka klassis seista. /---/

Kui ma kooli tulin, rippus Faure maja saalis, kus hommikupalvusi peeti, Kapustini pilt, võib-olla ka Treffneri omas majas, seda ma ei mäleta. Kui Kapustin 1890. aasta sügisel Peterburi õppekonna kuraatoriks nimetati ja ta oma uuele ametikohale sõites Tartusse tuli, kus ta paar päeva peatus, siis olid treffneristid, kirjud laternad käes, rivistatud raudteejaamast kuni linna ääreni. Tookord ei ulatunud Kuperjanovi tänava majad veel kuni jaamani.

Kuid Treffneri koolil oli veel üks suur hüve, mis kooli sihiga lähedases ühenduses seisis, nimelt ta pansion.

Asukoht teoses