Korp! Neobaltia hoone. Die erste moderne...

„Die erste moderne Haus in unsere Stadt“ („Esimene moodne maja meie linnas“), nii kirjutati 1902. aastal korporatsiooni Neobaltia vastvalminud maja kohta Tartu saksa ajalehtedes. Samal aastal valminud Eesti Üliõpilaste Seltsi hoone seevastu ei olnud saksa ajakirjanduse jaoks mingi sündmus.
/---/
Heimatstiili maaliline armsus seguneb siin juugendlike vormidega, otstest ülespoole kumerduv katus mõjub isegi idamaiselt. Silmatorkavalt kunstipärase lahenduse on saanud aiavärav ning kaaruksega sissepääsuosa.
/---/
Juugendile omaselt käsitleti maja ja aeda lahutamatu tervikuna ning siinselgi pargikujunduse joonisel näeme maja konfiguratsioonist tuletatud elemente – niisugune on veranda kumerust järgiv muruparter.

Asukoht teoses