Tellisstiilis katedraal. Tartu Peetri kirik. Tartu Peetri kirik...

Tartu Peetri kirik on nii suur ja nii väärikal kohal, et vääriks katedraaliks ülendamist. Selle ehitas Tartu esimene linnaeestlaste kogudus, mis eraldus Tartu Maarja kogudusest.
/---/
Põhiplaanilt on kirik lihtne nelinurk, kuid selle välisarhitektuur on neogootikale iseloomulikult sopiline ja elav. Võimsat torni tasakaalustavad neli madalamat nurgatorni, mis toetavad vertikaalset ülespürgimist.
/---/
Tartu Peetri kirikut võib nagu Tallinna Kaarli kirikutki pidada rahvusliku liikumise tähiseks. Kirik valmis suure hulga eesti koguduste annetuste toel ning altarimaaliks sai Johann Köleri „Tulemine“ (1890).

Asukoht teoses